Asetus farmasiaupseeriarvon perustamisesta puolustusvoimiin

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Suomen asetuskokoelma 230/1942.


A s e t u s
farmasiaupseeriarvon perustamisesta puolustusvoimiin.
Annettu Helsingissä 13 päivänä maaliskuuta 1942.
_______________


    Puolustusministerin esittelystä säädetään:

Sen estämättä, mitä upseerien ylentämisperusteista 29 päivänä kesäkuuta 1933 annetussa asetuksessa puolustusvoimien upseeriarvoista on säädetty, voidaan farmaseuttisen oppiarvon saanut mieshenkilö, jolla katsotaan olevan riittävä sotilaallinen koulutus, ylentää farmasiaupseeriksi huomioonottaen, että farmasialuutnanttia ylempään arvoon ylennettävällä tulee olla proviisorin oppiarvo.

Helsingissä 13 päivänä maaliskuuta 1942.


Tasavallan Presidentti
RISTO RYTI.


Puolustusministeri R. Walden.


Katso myös[muokkaa]