Asetus jäkälän maastaviennistä annetun lain soveltamisesta annetun asetuksen muuttamisesta (1970)

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Suomen asetuskokoelma 294/1970.


A s e t u s
jäkälän maastaviennistä annetun lain soveltamisesta
annetun asetuksen muuttamisesta.
Annettu Helsingissä 10 päivänä huhtikuuta 1970.
_______________


  Maatalousministerin esittelystä muutetaan jäkälän maastaviennistä annetun lain soveltamisesta 4 päivänä lokakuuta 1957 annetun asetuksen (334/57) 3 §:n 1 momentti, 5 §:n 1 momentti sekä 10 §:n 1 momentti näin kuuluviksi:

3 §.

Luonnonkostea vientijäkälä on pakattava siisteihin ja tarkoituksenmukaisiin, kuorettomasta laudasta valmistettuihin vientilaatikoihin. Laatikoissa saavat kansi- ja pohjalautojen väliset raot olla enintään 10 millimetriä ja sivulautojen väliset raot enintään 25 millimetriä. Laatikon tulee sisämitoiltaan olla joko 66 X 43 X 38 tai 66 X 43 X 20 senttimetriä, joista mitoista saa poiketa enintään 5 prosenttia ylöspäin.

- - - - - - - - - - - - - -

5 §.

Maasta vietävä jäkälä on joko Helsingin, Turun tai Oulun satamassa taikka Tornion asemalla viejän toimesta tarkastusta varten sijoitettava tarkastajan ja satama- tai rautatieviranomaisten hyväksymään sopivaan tarkastuspaikkaan.

- - - - - - - - - - - - - -

10 §.

Viejän on tarkastustilaisuudessa suoritettava tarkastajalle palkkiona 13 penniä kultakin sisämitoiltaan 66 X 43 X 38 senttimetriä olevalta tarkastetulta laatikolta ja 10 penniä kultakin sisämitoiltaan 66 X 43 X 20 senttimetriä olevalta tarkastetulta laatikolta, kuitenkin vähintään 30 markkaa toimitusta varten käytetyltä päivältä.

- - - - - - - - - - - - - -

_______________


  Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1970.


  Helsingissä 10 päivänä huhtikuuta 1970.


Tasavallan Presidentti
URHO KEKKONEN


Maatalousministeri Martti Miettunen


Katso myös[muokkaa]