Asetus käräjähuoneistoista

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Suomen asetuskokoelma 242/1925.


A s e t u s
käräjähuoneistoista.
Annettu Helsingissä 17 päivänä heinäkuuta 1925.
_______________


    Kihlakunnanoikeuksien käräjähuoneista tänä päivänä annetun lain 3 §:n nojalla säädetään täten, Oikeusministerin esittelystä, seuraavaa:

1 §.

Jokaisessa käräjäkunnassa, missä valtio ei hanki pysyväistä käräjähuoneistoa, on huoneiston toimittaminen käräjien pitämistä varten 1 päivästä tammikuuta 1926 alkaen kruununvoudin toimesta tarjottava urakalle enintään kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan.

2 §.

Käräjähuoneistossa tulee olla riittävän avara istuntohuone, odotushuone käräjäyleisölle, huone oikeuden puheenjohtajalle sekä huone viralliselle syyttäjälle ja asianosaisten asiamiehille, ellei maaherra paikallisiin asuntosuhteisiin nähden harkitse olevan pienempään huoneistoon tyydyttävä.

3 §.

Se, joka ottaa pitääkseen käräjähuoneistoa, on velvollinen toimittamaan siihen tarpeellisen sisustuksen, lämmön ja valaistuksen sekä huolehtimaan sen siivouksesta.

4 §.

Asianomaisen kruununvoudin tulee julkisella kuulutuksella jokaisessa käräjäkuntaan kuuluvassa kunnassa kehoittaa niitä, jotka haluavat ottaa käräjähuoneiston pitämisen urakalle, kolmenkymmenen päivän kuluessa lähettämään kruununvoudille kirjalliset tarjouksensa.

5 §.

Kruununvouti lähettäköön tehdyt tarjoukset ynnä muut asiassa kertyneet kirjat kihlakunnantuomarille lausunnon saamista varten.

6 §.

Sittenkuin kihlakunnantuomari on lähettänyt lausunnon, tulee kruununvoudin toimittaa asiakirjat oman lausuntonsa ohella maaherralle, joka ratkaisee asian ja määrää kruununvoudin tekemään kirjallisen sopimuksen sen kanssa, jonka tarjous on hyväksytty.

Ellei hyväksyttävää tarjousta ole tehty, on, maaherran harkinnan mukaan, joko käräjähuoneiston pitäminen tarjottava uudelleen urakalle tai huoneisto muulla tavalla hankittava.

7 §.

Asianomaisen kruununnimismiehen, jonka tulee saada kruununvoudilta jäljennös sopimuksesta, on valvottava, että se asianmukaisesti täytetään, niin myös kruununvoudilta tilaamillaan varoilla puolivuosittain suoritettava sovittu vuokra.

8 §.

Jos käräjähuoneistosta on tehty vuokrasopimus, jossa sovittu vuokra-aika jatkuu 1926 vuoden tammikuun 1 päivän jälkeen, tulee kihlakunnantuomarin, jos sopimus on kirjallinen, lähettää siitä jäljennös kruununvoudille tai, jos sopimus on suullinen, hänelle ilmoittaa sen sisällys, ja pitäköön kruununvouti huolta käräjähuoneistosta suoritettavan vuokran maksamisesta.

9 §.

Jos kruununvouti voi urakalle tarjoamatta sopivasti järjestää käräjähuoneiston pitämisen kohtuullista korvausta vastaan, tehköön siitä maaherralle esityksen, johon on liitettävä käräjähuoneiston pitämistä koskeva tarjous ja 5 §:ssä mainittu lausunto.

10 §.

Milloin tuomiokunnan arkistoa ei voida pitää sen paikkakunnan käräjähuoneistossa, jossa kihlakunnantuomari asuu, ja kihlakunnantuomari sitä varten on vuokrannut erikoisen huoneen, on maaherran määrättävä maksettavaksi korvaus arkistohuoneen vuokrasta.

Tätä kaikki asianomaiset noudattakoot.
Helsingissä 17 päivänä heinäkuuta 1925.


Tasavallan Presidentti
LAURI KR. RELANDER.


V. t. oikeusministeri, Pääministeri Antti Tulenheimo.


Katso myös[muokkaa]