Laki kihlakunnanoikeuksien käräjähuoneista

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Suomen asetuskokoelma 241/1925.


L a k i
kihlakunnanoikeuksien käräjähuoneista.
Annettu Helsingissä 17 päivänä heinäkuuta 1925.
_______________


    Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään täten:

1 §.

Manttaaliin pannun maan omistajain velvollisuus käräjäkartanon rakentamiseen ja kunnossapitoon tai käräjähuoneiden hankkimiseen muulla tavalla lakkautetaan tammikuun 1 päivästä 1926, ja on käräjähuoneet siitä alkaen hankittava ja kunnossapidettävä valtion toimesta ja kustannuksella.

2 §.

Jos käräjähuoneista on tehty vuokrasopimus, jossa sovittu vuokra-aika jatkuu 1 §:ssä mainittua ajankohtaa pidemmälle, suorittaa valtio sanotusta ajankohdasta lähtien sopimuksessa määrätyn korvauksen.

3 §.

Tarkemmat säännökset tämän lain toimeenpanosta annetaan asetuksella.

Tätä kaikki asianomaiset noudattakoot.
Helsingissä 17 päivänä heinäkuuta 1925.


Tasavallan Presidentti
LAURI KR. RELANDER.


V. t. oikeusministeri, Pääministeri Antti Tulenheimo.


Katso myös[muokkaa]