Asetus korkeimmasta oikeudesta annetun asetuksen 12 §:n muuttamisesta

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Suomen säädöskokoelma 953/1986


A s e t u s
korkeimmasta oikeudesta annetun asetuksen 12 §:n muuttamisesta
Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 1986
_______________


  Oikeusministerin esittelystä muutetaan korkeimmasta oikeudesta 22 päivänä heinäkuuta 1918 annetun asetuksen 12 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on 15 päivänä kesäkuuta 1934 annetussa asetuksessa (271/34), näin kuuluvaksi:

12 §

- - - - - - - - - - - - - - -

Korkeimman oikeuden tulee säännöllisesti julkaista painotuotteena ja tallentaa tietokonerekisteriin periaatteellisesti merkittävät ratkaisunsa.

_______________


  Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1987.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 1986.


Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO


Oikeusministeri Christoffer Taxell