Laki valtioneuvoston oikeudesta luovuttaa yleisradiotoimintaa varten valtiolle hankittu omaisuus osakeyhtiölle annetun lain muuttamisesta 1977

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Suomen asetuskokoelma 865/1977.


L a k i
valtioneuvoston oikeudesta luovuttaa yleisradiotoimintaa
varten valtiolle hankittu omaisuus osakeyhtiölle
annetun lain muuttamisesta.
Annettu Helsingissä 2 päivänä joulukuuta 1977.
____________


 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan valtioneuvoston oikeudesta luovuttaa yleisradiotoimintaa varten valtiolle hankittu omaisuus osakeyhtiölle 18 päivänä toukokuuta 1934 annetun lain (216/34) 4 § 1 momentti, sellaisena kuin se on 5 päivänä marraskuuta 1948 annetussa laissa (774/48), näin kuuluvaksi:

4 §.

Yhtiöllä tulee olla hallintoneuvosto, jonka jäsenten lukumäärän valtioneuvosto vahvistaa, kuitenkin siten, että jäseniä tulee olla vähintään kaksitoista. Jäsenet valitaan kulloinkin edustajanvaalien jälkeen alkavilla ensimmäisillä varsinaisilla valtiopäivillä eduskunnan vaalikaudeksi kerrallaan. Hallintoneuvoston toimikausi alkaa niin pian kuin vaali on suoritettu, ja kestää, kunnes eduskunta on toimittanut uuden vaalin. Yhtiö määrää hallintoneuvoston jäsenten palkat, ja suorittaa ne yhtiön varoista.

- - - - - - - - - - - - - -

____________


 Tämä laki tulee voimaan 9 päivänä joulukuuta 1977. Ennen tämän lain voimaantuloa valittujen yhtiön hallintoneuvoston jäsenten toimikausi päättyy 31 päivänä joulukuuta 1977, johon mennessä valitaan tämän lain 4 §:ssä säädetyssä järjestyksessä yhtiön hallintoneuvoston jäsenet 1 päivänä tammikuuta 1978 alkavaksi toimikaudeksi.


Helsingissä 2 päivänä joulukuuta 1977.


Tasavallan Presidentti
URHO KEKKONEN


Liikenneministeri Veikko Saarto