Senaatin oikeusosaston päätös sanomalehden takavarikosta (SOO 1916 I 593)

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
9 elokuuta 1916,   SOO 1916 I 593


Painoasiain Ylihallituksen valitus takavarikon vahvistamista kosk. jutussa. Sittenkun mainittu Ylihallitus oli Turun HO:lle alistanut, että Toimittaja E. Erkon vastuulla ilmestyvän "Helsingin Sanomat" nimisen sanomalehden 210 numerossa 5/8 1914 otsakkeella "Jo paukkunut" julkaistun kirjoituksen johdosta nostettaisiin syyte 22/6 1898 edesvastauksesta valtiosalaisuuksien ilmaisemisesta annetun asetuksen 1 §:n mukaan, verrattuna 12 k:aan Sen. päät. 28/7 1914, joka sisältää kiellon sanomalehdissä julkaisemasta erityisiä tietoja sota- ja merisotalaitoksesta, oli Ylihallitus HO:lle lähettämässään kirjeessä ilmoittanut mainitun sanomalehtinumeron tulleen Ylihallituksen toimesta pannuksi takavarikkoon ja anonut, että HO vahvistaisi takavarikkotoimen; mutta koska painotuotteiden takavarikkoonpano oli alioikeuden vahvistettava eikä HO siis ollut asianomainen ensimäisenä tuomioistuimena tutkimaan sellaista asiaa, ei HO päät. 11/10 1915 ottanut anomusta käsiteltäväkseen. OO: Koska Ylihallitus oli ilmoittanut p. a. kirjoituksen julkaisemisella tapahtuneen rikoksen HO:ssa syytettäväksi ja HO sen johdosta oli jättänyt asian kanneviskaalin ajettavaksi, katsoi Sen., ettei HO:lla, joka Painoasetuksen 46, 49 ja 52 §:ssä[1] oleviin säännöksiin nähden oli asianomainen tutkimaan oliko sanotun kirjoituksen takavarikoiminen vahvistettava vai ei, ollut ollut syytä mainitsemallaan perusteella vetäytyä käsittelemästä Ylihallituksen pyyntöä takavarikon vahvistamisesta ja palautti senvuoksi asian HO:teen.


[Lähde: Suomen senaatin oikeusosaston päätökset ja tuomiot 1916, Helsinki 1918, osa I päätökset, sivu 234.]

Huomautukset[muokkaa]

  1. Keisarillisen Majesteetin Armollinen Asetus painotoimen-asioista Suomenmaassa, 31.5.1867/15: 46 §. Määräyksen, että semmoinen loukkaava kirja on takavarikkoon pantava, joka on vaikuttanut kanteen Oikeudessa, antaa sekä Painon-ylihallitus taikka sen asiamies, niinkuin jo on mainittu, että myöskin Oikeus. ----- 49 §. Jos Painon-ylihallitus tahi sen asiamies on takavarikon säätänyt, pitää ensintulevana lainkäyntipäivänä, jos se silloin ajan tärkkiyden tähden ei ennätä tapahtua, ensimäisenä sen jälkeisenä lainkäyntipäivänä, ilmoitus siitä tehtämän Oikeudelle, jonka on velvollisuus, kahdeksassa päivässä ilmoituksen jälkeen, hyväksyä taikka purkaa takavarikko. Jos semmoinen ilmoitus, kuin tässä on mainittu, laiminlyödään, peräytyköön takavarikko. ----- 52 §. Oikeuden takavarikko-päätöksestä älköön erinäisiä valituksia tehtäkö, vaan pitää niiden seurata yhtenä pää-asian kanssa. Jos semmoista päätöstä ei ole annettu sen ajan kuluessa, jonka 49 § säätää, ei takavarikko enään saa sen perästä kestää; mutta Oikeus, joka laiminlyö sanotussa ajassa antaa lausuntonsa tehdystä takavarikko-toimesta, olkoon siitä edesvastauksen alainen. Milloin takavarikko tulee semmoisen laiminlyönnin kautta peräytymään, olkoon asiallisella oikeus saada kruununmiehen apua takavarikon purkamiseen, niinkuin 48 §:ssä on sanottu. / Muissa kuin tässä ja 49 §:n mainitsemassa tapauksessa kestäköön takavarikko kunnes Oikeus sen on peräyttänyt.

Lyhenteet[muokkaa]

  • HO = hovioikeus
  • k:aan = kohtaan
  • kosk. = koskevassa
  • OO = (senaatin) oikeusosasto
  • p. a. = puheenalaisen
  • päät. = päätöksessä, päätöksessään
  • Sen. = senaatti, senaatin
  • SOO = senaatin oikeusosasto