Siirry sisältöön

Sivu:Eduskunnan pöytäkirja 6.12.1917.pdf/8

Wikiaineistosta
Tämä sivu on oikoluettu

[s. 372:1] Ed. Estlander: Jag ber att få understöda hr Ståhlbergs förslag.

Ed. Eloranta: Pyydän kannattaa ed. Gyllingin tekemää ehdotusta·.

Keskustelu julistetaan päättyneeksi.

Puhemies: Asiassa on olemassa seuraavat ehdotukset. Puhemiesneuvosto ehdottaa sen lähetettäväksi perustuslakivaliokuntaan. Ed. Gylling on ehdottanut, että asia lähetettäisiin perustusvaliokunnan ja valtiovarainvaliokunnan yhteisesti käsiteltäväksi. Tätä ehdotusta on kannatettu. Ed. Ståhlberg on ehdottanut, että asia lähetettäisiin perustuslakivaliokuntaan, jonka tulee hankkia lausunto valtiovarainvaliokunnalta. Tätäkin ehdotusta on kannatettu.

Selonteko myönnetään oikeaksi.

Puhemies: Ehdotan äänestämistä varten seuraavan menettelyn. Olisi ensin äänestettävä ed. Gyllingin ja ed. Ståhlbergin ehdotusten välillä. Kumpi niistä voittaa, asetetaan vastaehdotukseksi puhemiesneuvoston ehdotusta vastaan.

Ehdotettu menettely hyväksytään.

Äänestykset ja päätös:

1) Ken vastaehdotukseksi puhemiesneuvoston ehdotukselle hyväksyy ed. Ståhlbergin ehdotuksen, äänestää „jaa”; jos „ei” voittaa, on vastaesitykseksi hyväksytty ed. Gyllingin ehdotus.

Äänestyksessä ovat jaa-äänet voitolla.

Puhemies: Eduskunta on siis päättänyt vastaehdotukseksi puhemiesneuvoston ehdotukselle hyväksyä ed. Ståhlbergin ehdotuksen.

2) Ken hyväksyy puhemiesneuvoston ehdotuksen, äänestää: „jaa”; jos „ei” voittaa, on ed. Ståhlbergin ehdotus hyväksytty.

Äänestyksessä ovat ei-äänet voitolla.

Puhemies: Eduskunta on siis päättänyt ed. Ståhlbergin ehdotuksen mukaisesti lähettää asian perustuslakivaliokuntaan, jonka on hankittava- valtiovarainvaliokunnan lausunto.

[s. 372:2]

5) Ehdotuksen laiksi 20 päivänä heinäkuuta 1906 annetun valtiopäiväjärjestyksen 26, 27, 43, 61 ja 63 §:n muuttamisesta toisin kuuluviksi

sisältävä: hallituksen esitys n:o 5, joka viime istunnossa pantiin pöydälle, esitellään.

Puhemies: Puhemiesneuvosto ehdottaa asian lähettämistä perustuslakivaliokuntaan.

Esitys lähetetään perustuslakivaliokuntaan.


Ehdotuksen laiksi eduskunnan oikeudesta tarkastaa valtioneuvoston jäsenten ja prokuraattorin virkatointen lainmukaisuutta

sisältävä hallituksen esitys n:o 6, joka viime istunnossa pantiin pöydälle, esitellään.

Puhemiesneuvosto ehdottaa asian lähettämistä perustuslakivaliokuntaan.

Keskustelu:

Ed. Kuusinen: Ehdotan, että tämä asia, josta on jo eduskunnan valmiiksi päättämä laki, pantaisiin pöydälle ensi viikon toiseen istuntoon.


Ed. Gylling: Pyydän kannattaa ed. Kuusisen ehdotusta.

Keskustelu julistetaan päättyneeksi.

Puhemies: Eduskunta on päättänyt käsitellä tämän asian sillä tavoin kuin esityksistä on säädetty ja kun esitys oltuaan kerran pöydällä on lähetettävä ilman muuta valiokuntaan, en voi alistaa ed. Kuusisen täällä kannatettua ehdotusta äänestyksen alaiseksi.

Puheenvuoron saatuaan lausuu

Ed. Kuusinen: Pyytäisin puhemiehen ilmoituksen johdosta huomauttaa, että se on kyllä totta, että tämän ehdotuksen on eduskunta päättänyt käsitellä esityksenä, mutta se päätös tehtiin vasta eilen. Nyt vasta ensi kerran tämä esitellään esityksenä, nyt se on siis pantava pöydälle, ja minä: olen ehdottanut mihinkä istuntoon se pantaisiin pöydälle.

Puhemies: Eilen tehty pöytäkirja osoittaa, että eduskunta, päättäen miten asia on käsiteltävä, on samalla päätänyt panna sen