Siirry sisältöön

Valtioneuvoston päätös Oy. Yleisradio Ab:n hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä

Wikiaineistosta

Suomen asetuskokoelma 266/1949.


Valtioneuvoston päätös
Oy Yleisradio Ab:n hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä.
Annettu Helsingissä 7 päivänä huhtikuuta 1949.
____________


 Valtioneuvosto on valtioneuvoston oikeudesta luovuttaa yleisradiotoimintaa varten valtiolle hankittu omaisuus osakeyhtiölle 18 päivänä toukokuuta 1934 annetun lain 4 §:n nojalla, sellaisena kuin se on 5 päivänä marraskuuta 1948 annetussa laissa (774/48), kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön esittelystä päättänyt, että Oy. Yleisradio Ab:n hallintoneuvostossa tulee olla kaksikymmentäyksi jäsentä.


Helsingissä 7 päivänä huhtikuuta 1949.


Ministeri Erkki Härmä.


Hallitusneuvos Eljas Kahra.