Asetus korkeimmasta oikeudesta annetun asetuksen 13 §:n muuttamisesta

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Suomen säädöskokoelma 247/1991


A s e t u s
korkeimmasta oikeudesta annetun asetuksen 13 §:n muuttamisesta
Annettu Helsingissä 8 päivänä helmikuuta 1991
_______________


  Oikeusministerin esittelystä

muutetaan korkeimmasta oikeudesta 22 päivänä heinäkuuta 1918 annetun asetuksen 13 §,

sellaisena kuin se on muutettuna 21 päivänä tammikuuta 1919 annetulla ja 18 päivänä maaliskuuta 1988 annetulla asetuksella (226/88), seuraavasti:

13 §

Korkeimman oikeuden istuntokausi on tammikuun 7 päivän ja joulukuun 20 päivän välinen aika mainitut päivät mukaan luettuina. Istuntokautena pidetään istuntoja niinä arkipäivinä, joina valtion virastoissa yleisesti työskennellään. Jos asia on ratkaistava kiireellisesti tai muuten on erityistä syytä, voidaan istuntoja pitää muunakin aikana ja muulloinkin kuin istuntokautena.

Istuntoja pidetään niin usein kuin asioiden joutuisa ja asianmukainen ratkaisu edellyttää.

_______________


  Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1991.


Helsingissä 8 päivänä helmikuuta 1991


Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO


Oikeusministeri Tarja Halonen