Asetus korkeimmasta oikeudesta annetun asetuksen muuttamisesta (1988)

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Suomen säädöskokoelma 226/1988


A s e t u s
korkeimmasta oikeudesta annetun asetuksen muuttamisesta
Annettu Helsingissä 18 päivänä maaliskuuta 1988
_______________


  Oikeusministerin esittelystä

kumotaan korkeimmasta oikeudesta 22 päivänä heinäkuuta 1918 annetun asetuksen 13 §:n 3 momentti,

sellaisena kuin se on 21 päivänä tammikuuta 1919 annetussa asetuksessa,

muutetaan asetuksen 6 §:n 2 ja 3 momentti, 6 a ja 7 §, 11 §:n 1 momentti ja 15 §:n 3 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 6 §:n 2 momentti, 6 a § ja 15 §:n 3 momentti 30 päivänä maaliskuuta 1973 annetussa asetuksessa (267/73), 6 §:n 3 momentti 12 päivänä joulukuuta 1957 annetussa asetuksessa (414/57), 7 § muutettuna mainituilla 12 päivänä joulukuuta 1957 ja 30 päivänä maaliskuuta 1973 annetuilla asetuksilla ja 15 päivänä helmikuuta 1985 annetulla asetuksella (180/85) sekä 11 §:n 1 momentti 20 päivänä helmikuuta 1953 annetussa asetuksessa (101/53), sekä

lisätään asetukseen uusi 1 a § seuraavasti:

1 a §

Korkeimman oikeuden presidentti ja jäsen nimitetään hallitusmuodon 87 §:n 3 kohdan mukaisesti virkaa haettavaksi julistamatta.

6 §

- - - - - - - - - - - - - - -

Korkeimmassa oikeudessa on lisäksi sihteerin, kirjastonhoitajan, kirjaajan, lähettäjän, osastosihteerin, apulaiskirjaajan, toimistosihteerin, ylivahtimestarin, konekirjoittajan, toimistovirkailijan, vahtimestarin ja puhelunvälittäjän virkoja.

Korkeimmassa oikeudessa voi myös olla tilapäisiä virkamiehiä sekä työsopimussuhteessa olevaa henkilökuntaa.

6 a §

Kelpoisuusvaatimuksena sihteerin virkaan on ylempi korkeakoulututkinto. Kelpoisuusvaatimuksena kirjastonhoitajan virkaan on ylempi korkeakoulututkinto ja kirjastoammatillinen tai sitä vastaava tutkinto tai koulutus. Kelpoisuusvaatimuksena kirjaajan virkaan on varanotaarin tutkinto ja lähettäjän virkaan varanotaarin tai muu virkaan soveltuva korkeakoulututkinto. Osastosihteerin virkaan on kelpoisuusvaatimuksena siihen soveltuva tutkinto sekä maksuliikettä ja kirjanpitoa hoitavan osastosihteerin virkaan lisäksi perehtyneisyys tilinpitoon.

7 §

Tasavallan presidentti nimittää kansliapäällikön, esittelijäneuvoksen sekä oikeussihteerin korkeimman oikeuden esityksestä. Kansliapäällikön ja esittelijäneuvoksen virkoja ei julisteta haettaviksi.

Korkein oikeus nimittää sihteerin, kirjastonhoitajan, kirjaajan, lähettäjän ja osastosihteerin.

Korkein oikeus voi tarpeen vaatiessa määrätä kelpoisuusvaatimukset täyttävän henkilön tilapäiseksi esittelijäksi.

Korkeimman oikeuden presidentti nimittää muut kanslian vakinaiset virkamiehet sekä ottaa tilapäiset virkamiehet ja työsopimussuhteessa olevan henkilökunnan.

11 §

Korkeimman oikeuden tuomio- ja päätöstaltiot sekä lausunnot armahduksesta, niin myös korkeimmasta oikeudesta annetun lain 5 §:ssä tarkoitetut lausunnot ja esitykset on niiden allekirjoitettava, jotka ovat ottaneet osaa asian ratkaisemiseen. Muut kirjeet ja nimittämis-, määräys- ja erokirjat allekirjoittaa korkeimman oikeuden presidentti taikka, jos hän ei ole ottanut osaa asian päättämiseen, puheenjohtajana toiminut oikeusneuvos. Asianomaiselle annettavat kappaleet korkeimman oikeuden tuomiota tai päätöstä, jotka on vahvistettava korkeimman oikeuden sinetillä, allekirjoittaa ainoastaan esittelijä. Hänen on myös varmennettava muut toimituskirjat ja taltiot.

- - - - - - - - - - - - - - -

15 §

- - - - - - - - - - - - - - -

Presidentti myöntää virkavapautta ja määrää viransijaisen muille virkamiehille.

_______________


  Tämä asetus tulee voimaan 22 päivänä maaliskuuta 1988.


Helsingissä 18 päivänä maaliskuuta 1988


Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO


Oikeusministeri Matti Louekoski