Laki kansakoululain muuttamisesta

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Suomen asetuskokoelma 23/1959.


L a k i
kansakoululain muuttamisesta.
Annettu Helsingissä 23 päivänä tammikuuta 1959.
_______________


Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään 1 päivänä heinäkuuta 1957 annetun kansakoululain (247/57) 81 §:ään uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 momentti siirtyy momentiksi 3, ja 87 §:ään uusi 3 momentti seuraavasti:

81 §.

- - - - - - - - - - - - - - -

Tammikuun 1 päivän 1959 jälkeen perustettu kaupunki saa valtionavustusta samojen perusteiden mukaan kuin kauppala.

- - - - - - - - - - - - - - -

87 §.

- - - - - - - - - - - - - - -

Jos kaupunki, joka on perustettu tammikuun 1 päivän 1959 jälkeen, ei halua asettaa omaa kansakouluntarkastajaa, yhdistetään se lähimpään valtion kansakouluntarkastajan piiriin.

_______________


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1959.


Helsingissä 23 päivänä tammikuuta 1959.


Tasavallan Presidentin estyneenä ollessa
Pääministeri
V. J. SUKSELAINEN.


Sisäasiainministeri Eino Palovesi.


Katso myös[muokkaa]