Laki kaupungin ja maaseudun oikeudenhoidon yhteisestä järjestämisestä eräissä tapauksissa

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Suomen asetuskokoelma 20/1959.


L a k i
kaupungin ja maaseudun oikeudenhoidon yhteisestä järjestämisestä eräissä tapauksissa.
Annettu Helsingissä 23 päivänä tammikuuta 1959.
_______________


Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 §:ssä säädetyssä järjestyksessä, säädetään:

1 §.

Kaupunki, joka perustetaan tämän lain tultua voimaan, kuuluu oikeudenhoidollisesti tuomiokuntaan sen mukaisesti kuin siitä perustamisen yhteydessä määrätään. Kunnallisvaltuuston esityksestä tai sen suostumuksella valtioneuvosto kuitenkin voi, hankittuaan asiassa korkeimman oikeuden lausunnon, määrätä, että kaupunkiin on perustettava raastuvanoikeus.

2 §.

Valtioneuvosto voi kaupunginvaltuuston esityksestä, jos korkein oikeus on lausunnossaan esitystä puoltanut, määrätä sellaisen raastuvanoikeuden, jossa pormestari on ainoa lainoppinut jäsen, lakkautettavaksi ja kaupungin liitettäväksi oikeudenhoidollisesti tuomiokuntaan.

Lakkauttamisen yhteydessä on määrättävä, mihin tuomiokuntaan kaupunki on kuuluva ja mihin muihin toimenpiteisiin kaupungin liittäminen oikeudenhoidollisesti tuomiokuntaan antaa aihetta.

Raastuvanoikeus voidaan määrätä lakkautettavaksi aikaisintaan sen kalenterikuukauden 1 päivästä lukien, joka ensiksi seuraa kuuden kuukauden kuluttua päätöksen antamisesta.

3 §.

Tarkemmat määräykset tämän lain soveltamisesta annetaan asetuksella.

_______________


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1959.


Helsingissä 23 päivänä tammikuuta 1959.


Tasavallan Presidentin estyneenä ollessa
Pääministeri
V. J. SUKSELAINEN.


Oikeusministeri Antti Hannikainen.

Katso myös[muokkaa]