Laki oikeudenkäymiskaaren 1 luvun 4 §:n muuttamisesta

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Suomen asetuskokoelma 19/1959.


L a k i
oikeudenkäymiskaaren 1 luvun 4 §:n muuttamisesta.
Annettu Helsingissä 23 päivänä tammikuuta 1959.
_______________


Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan oikeudenkäymiskaaren 1 luvun 4 §, sellaisena kuin se on 27 päivänä huhtikuuta 1868 annetussa asetuksessa (21/68), näin kuuluvaksi:

1 Luku.


4 §.

Alioikeus kaupungissa on raastuvanoikeus. Siinä ovat kaupungin pormestari ja raatimiehet tuomitsemassa.

Kaupungin ja maaseudun oikeudenhoidon yhteisestä järjestämisestä eräissä tapauksissa on säädetty erikseen.

_______________


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1959.


Helsingissä 23 päivänä tammikuuta 1959.


Tasavallan Presidentin estyneenä ollessa
Pääministeri
V. J. SUKSELAINEN.


Oikeusministeri Antti Hannikainen.

Katso myös[muokkaa]