Laki kaupunkien osanotosta poliisilaitosten menoihin annetun lain muuttamisesta

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Suomen asetuskokoelma 22/1959.


L a k i
kaupunkien osanotosta poliisilaitosten menoihin annetun lain muuttamisesta.
Annettu Helsingissä 23 päivänä tammikuuta 1959.
_______________


Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan kaupunkien osanotosta poliisilaitosten menoihin 27 päivänä kesäkuuta 1931 annetun lain (221/31) 5 § näin kuuluvaksi:

5 §.

Kaupunkiin, joka on perustettu tammikuun 1 päivän 1959 jälkeen, ei sovelleta tämän lain 2 ja 3 §:n säännöksiä ennenkuin valtion toimesta on luovutettu kaupungille korvauksetta poliisilaitoksen huoneistoiksi tarvittavat rakennukset tontteineen eikä aikaisemmin kuin kahdenkymmenen vuoden kuluttua kaupungin perustamisesta.

_______________


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1959.


Helsingissä 23 päivänä tammikuuta 1959.


Tasavallan Presidentin estyneenä ollessa
Pääministeri
V. J. SUKSELAINEN.


Sisäasiainministeri Eino Palovesi.


Katso myös[muokkaa]